วันที่ 28-29 มีนาคม 2567  รองนายกอบต.ท่านตรีทิพย์นิภา  ศรีชัยมูล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (จากเศษวัสดุเหลือใช้)  เป้าหมาย  55 ราย ขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ทำให้โครงการเสร็จสิ้นลงตามวัตถุประสงค์