ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130

โทรศัพท์ 0 4221 9725