วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ พละสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และนายวัฒนา ศรีจุมพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เข้าร่วมกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานฯกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

นางสาวนีรชา แก้วเบ้า ผู้รายงาน