Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี "งานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม" อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี "งานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี…
ธันวาคม 10, 2022

รีบเลยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ “สถานะไม่สมบูรณ์”

รีบเลยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ “สถานะไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วที่หน่วย…
ธันวาคม 09, 2022

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีราคาป…
ธันวาคม 02, 2022

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
ธันวาคม 01, 2022

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจ…
พฤศจิกายน 03, 2022

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม - พฤศจิก…
ตุลาคม 25, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาช…
ธันวาคม 28, 2022

งานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ…
ธันวาคม 24, 2022

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์ และประเพณีโคมลมลอยฟ้า ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ประจำปี 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ…
ธันวาคม 19, 2022

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้บริการประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ที่อำเภอพิบูลย์รักษ์

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เ…
ธันวาคม 14, 2022

กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างคันดินกั้นฝายน้ำล้นลำห้วยบ้าน หมู่ที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้า…
ธันวาคม 07, 2022

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลนา…
ธันวาคม 05, 2022

สมาชิกสภา อบต.นาทราย ร่วมกันขุดหลุมทำบ่อขยะเปียกและรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันทำหลุมขยะเปียก บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6

นายอุทัย หนองนา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบหมายให้สมาชิกสภา อบต.นาทราย พร้อมด้วยผู้ใหญ้บ้…
ธันวาคม 04, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางบัวคำ จุมพลหล้า

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:22 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางบัวคำ จุมพลหล้า ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม 204.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร จำนวน 1 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้า…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:05 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 9 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการ…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 เวลา 14:32 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สันฝายกว้าง 12 เมตร (มีสะพานข้าม) ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 538,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 11:41 น.
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 82.00 ม. คอนกรีตหนา 0.15 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง(สำเร็จรูป) บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 13:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง(สำเร็จรูป) บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ…
กันยายน 01, 2022

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: FACEBOOK PAGE อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้275
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1280
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้275
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3429
mod_vvisit_counterเดือนนี้3013
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21084
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด782818

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 18.232.179.5
 , 
วันที่ 06 ก.พ. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.