Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุ…
ธันวาคม 21, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256…
ธันวาคม 21, 2020

ประกาศ! วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเม…
ธันวาคม 21, 2020

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 16, 2020

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส…
ธันวาคม 15, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.นาทราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำน…
พฤศจิกายน 25, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านนานกหงส์ หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 13, 2021

โครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 บ้านหนองไผ่ หมู่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการโครงการออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 ร…
กรกฏาคม 09, 2021

โครงการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบวัคซีน (โรคลัมปี-สกิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดกิจกรรมโครงการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่…
มิถุนายน 30, 2021

ลงพื้นที่นำถังขยะติดเชื้อไปมอบให้แก่วัดและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาทราย

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นำถังขยะติดเชื…
มิถุนายน 23, 2021

โครงการอบรมวิธีประดับผ้ากลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลนาทราย ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการอบรมวิธีประดับผ้ากลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบลนาทราย เพื่อให้สตรีใน…
มิถุนายน 18, 2021

โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) ดำเนินการโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่…
มิถุนายน 11, 2021

มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร…
มิถุนายน 11, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7, 10

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:53 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7, 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ลูกรังเสริมผิวทาง 40 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.นาทรายกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 85,240.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:39 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบอบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:36 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 168,926.00 บาท (หนึ่งแสนหก…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสรวิช วงเวียง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 เวลา 13:22 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสรวิช วงเวียง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวไม่อยู่ในประกาศ คตง. การจัดทำแผน ข้อ 4(2)(4) ในกรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาเกิน 1,000,000.- บาท และครุภัณฑ์ ราคาเกิน 100,000.- บาท เพื่อให้การ…
ตุลาคม 13, 2016

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
0 4221 9725
0 4221 9725
nasay2014@hotmail.com
อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
www.nasay.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้378
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1061
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2955
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3243
mod_vvisit_counterเดือนนี้8811
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20453
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด494808

We have: 10 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.215.177.171
 , 
วันที่ 18 ก.ย. 2021
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.