Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 11, 2019

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 03, 2019

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตาม…
พฤศจิกายน 25, 2019

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 12, 2019

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภ…
พฤศจิกายน 11, 2019

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

ประกาศ อบต.นาทราย เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563…
พฤศจิกายน 07, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย เพื่อพัฒนาศ…
พฤศจิกายน 05, 2019

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะและให้บริการประชาชน ตามโครงการบูรณาการหน่วย…
ตุลาคม 25, 2019

โครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี…
ตุลาคม 17, 2019

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงาน…
ตุลาคม 13, 2019

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จัง…
กันยายน 26, 2019

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอพิบูลย์รักษ์ ครบรอบ 22 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายประมวล สมสนุก (รองนายก อบต.นาทราย), นายวันดี บุญพา (รองนายก อบต.นาทราย) และนางสาววาสนา ดำโดด (ปล…
กันยายน 26, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10

วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2017 เวลา 09:11 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ตอนบน หมู่ที่ 10 มข.2527 สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร สันฝายกว้าง 12 เมตร (มีสะพานข้าม) ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 538,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:50 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปวัดอัมพวนาราม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.00 บาท…

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:01 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดกุดแห่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 314,000.00 บาท (สา…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 21:28 น.
ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยต้องจัดทำเป็นสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น องค์การบร…
ตุลาคม 31, 2018

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้248
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้339
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้248
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3461
mod_vvisit_counterเดือนนี้4577
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8025
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด309051

We have: 12 guests, 1 members online
IP ของคุณ: 35.172.233.215
 , 
วันที่ 10 ส.ค. 2020

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.