Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 62-มีนาคม 63) ตามรายละเ…
เมษายน 22, 2020

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563…
เมษายน 05, 2020

5 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ระบาดสู่หมู่บ้าน-ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่ารา…
มีนาคม 25, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.นาทราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือก…
มกราคม 27, 2020

ประกาศ รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 25…
มกราคม 10, 2020

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562…
มกราคม 07, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

โครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี…
ตุลาคม 17, 2019

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงาน…
ตุลาคม 13, 2019

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จัง…
กันยายน 26, 2019

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอพิบูลย์รักษ์ ครบรอบ 22 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายประมวล สมสนุก (รองนายก อบต.นาทราย), นายวันดี บุญพา (รองนายก อบต.นาทราย) และนางสาววาสนา ดำโดด (ปล…
กันยายน 26, 2019

ร่วมซ่อมแซมถนนจากบ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 ไปถึงสะพานห้วยดาน บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางหลวงชนบทอำเภอพิบูลย์รักษ์ สภาองค์การบริหารส่ว…
กันยายน 25, 2019

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอา…
กันยายน 19, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:39 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบอบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:36 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรอด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 168,926.00 บาท (หนึ่งแสนหก…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางโนนแดงเชื่อมลำห้วยบ้าน บ้านนาทราย หมู่ที่ 1

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:29 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางโนนแดงเชื่อมลำห้วยบ้าน บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร  ปริมาณดินขุด ขน ตัก พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 2,100 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 840 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาดกว้าง Ø 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 22 ท่อน ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประช…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 เวลา 13:16 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประจำไตรมาสที่ 3 งวด เม.ย. – มิ.ย. 2558)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมสร้า…
กรกฏาคม 01, 2015

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9942
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3091
mod_vvisit_counterเดือนนี้14065
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11596
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด360475

We have: 8 guests online
IP ของคุณ: 18.204.42.98
 , 
วันที่ 16 ม.ค. 2021

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.