Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนา…
สิงหาคม 13, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น…
สิงหาคม 10, 2020

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาด…
กรกฏาคม 31, 2020

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 62-มีนาคม 63) ตามรายละเ…
เมษายน 22, 2020

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ข้อมูลการเข้ารับบริการฯ (เปรียบเทียบ) ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563…
เมษายน 05, 2020

5 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ระบาดสู่หมู่บ้าน-ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่ารา…
มีนาคม 25, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย ครั้งที่ 1/2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย ครั้งที…
พฤศจิกายน 19, 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย เพื่อพัฒนาศ…
พฤศจิกายน 05, 2019

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะและให้บริการประชาชน ตามโครงการบูรณาการหน่วย…
ตุลาคม 25, 2019

โครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี…
ตุลาคม 17, 2019

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงาน…
ตุลาคม 13, 2019

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จัง…
กันยายน 26, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 13:57 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ วัดมงคลสวัสดิ์ และบ้านนาทราย จำนวน 3 แห่ง  รวมราคากลางทั้งสิ้น 355,300.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังนี้…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:55 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.นาทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 143,429.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื…

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7, 10

วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:53 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 7, 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ลูกรังเสริมผิวทาง 40 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.นาทรายกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 85,240.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (แบบ ก.) บ้านมีชัยพัฒนา หมู่ที่ 11

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:42 น.
ประมาณการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง (แบบ ก.) บ้านมีชัยพัฒนา หมู่ที่ 11 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวานิท สิทธิกร หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 13:24 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวานิท สิทธิกร หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำไตรมาสที่ 2 งวด ม.ค. – มี.ค. 2559)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาสที่ 2 งวด ม.ค. – มี.ค. 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้…
เมษายน 01, 2016

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้70
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9987
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3091
mod_vvisit_counterเดือนนี้14110
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11596
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด360520

We have: 16 guests online
IP ของคุณ: 18.204.42.98
 , 
วันที่ 16 ม.ค. 2021

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.