Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 เพื่อสรุ…
ธันวาคม 20, 2019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 11, 2019

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเ…
ธันวาคม 03, 2019

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตาม…
พฤศจิกายน 25, 2019

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
พฤศจิกายน 12, 2019

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภ…
พฤศจิกายน 11, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม ::.

โครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์กิจการพระพุทธศาสนา กฐินสามัคคี ประจำปี…
ตุลาคม 17, 2019

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเจริญ ขันทะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย) พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงาน…
ตุลาคม 13, 2019

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย "จัง…
กันยายน 26, 2019

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอพิบูลย์รักษ์ ครบรอบ 22 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายประมวล สมสนุก (รองนายก อบต.นาทราย), นายวันดี บุญพา (รองนายก อบต.นาทราย) และนางสาววาสนา ดำโดด (ปล…
กันยายน 26, 2019

ร่วมซ่อมแซมถนนจากบ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 ไปถึงสะพานห้วยดาน บ้านนาทราย หมู่ที่ 1 ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางหลวงชนบทอำเภอพิบูลย์รักษ์ สภาองค์การบริหารส่ว…
กันยายน 25, 2019

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอา…
กันยายน 19, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:01 น.
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายทางไปวัดกุดแห่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปรับตามสภาพพื้นที่) ตามแบบมาตรฐาน อบจ.อด. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 314,000.00 บาท (สา…

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 10:01 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงชนบท อด.4016 หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจาจรกว้าง 6 ม. ยาว 385 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,841,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแน…

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 13:57 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมประดิษฐ์ วัดมงคลสวัสดิ์ และบ้านนาทราย จำนวน 3 แห่ง  รวมราคากลางทั้งสิ้น 355,300.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดดังนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ ::.

ประมาณการก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:28 น.
ประมาณการก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ที่ 6 (ประมาณการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)

สรุป/รายงาน/ราคากลาง/การประมาณราคาก่อสร้างอื่นๆ:

.:: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ::.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:29 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูป บ้านน้ำรอด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562…

ข่าวประกาศรายชื่อฯ อื่นๆ:

.:: แผนการจัดหาพัสดุ/สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ::.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประจำไตรมาสที่ 4 งวด ก.ค. – ก.ย. 2559)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาสที่ 4 งวด ก.ค. – ก.ย. 2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อ…
กันยายน 30, 2016

แผนฯ และสรุปผลการจัดซื้อ อื่นๆ:

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

charoen.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

wassana.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: ประกาศ/รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.นาทราย ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 117 หมู่ที่ 9 บ้านนาทราย
ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 0 4221 9725 (สำนักปลัด)
โทรศัพท์ 0 4221 9272 (กองคลัง)
โทรศัพท์ 0 4221 9658 (กองช่าง, กองการศึกษา)
โทรสาร 0 4221 9725
เฟสบุ๊ค อบต.นาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
อีเมล์ nasay2014@hotmail.com

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้189
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้163
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้904
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3461
mod_vvisit_counterเดือนนี้5233
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8025
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด309707

We have: 10 guests, 3 bots online
IP ของคุณ: 3.228.10.34
 , 
วันที่ 13 ส.ค. 2020

.:: แบบประเมินผลความพึงพอใจ ::.

แบบประเมินความพึงพอใจ "การเผยแพร่ข่าวสารฯ"
ผลลัพธ์
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.